Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wczoraj w Brukseli zakończył się trwający 4 dni Europejski Tydzień Regionów i Miast, podczas którego przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji non-profit z całej UE dzielili się swoimi doświadczeniami. Wraz z ekspertami budowano odpowiedzi na wspólne problemy, podkreślano także wagę lokalnego wkładu w kształtowanie przyszłej polityki spójności. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego gościło silną delegację z województwa. Obecni byli m.in.: przedstawiciele Rumi, Chojnic, Szemud, Wejherowa, Powiatu Gdańskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdańska, p. Paweł Adamowicz oraz przedstawiciele Zarządu Województwa z Marszałkiem, p. Mieczysławem Strukiem na czele.
 

Wydarzeniami, które szczególnie przyciągały naszą uwagę było spotkanie polskiej delegacji do Komitetu Regionów z Sekretarzem Stanu, p. Jerzym Kwiecińskim dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 oraz odbywający się 11 października warsztat zorganizowany przez BRWP w Brukseli nt. zielonego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego w ramach polityki spójności (Green sustainability in the Cohesion Policy. Urban and regional perspective”). Głównym celem seminarium było przybliżenie partnerom z UE pomorskich projektów proekologicznych, których realizacja nie byłaby możliwa bez współudziału funduszy europejskich pozyskiwanych w ramach polityki spójności. Dyskutowano także nt. budowania mechanizmów dla dalszego rozwoju regionów z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Podczas seminarium wystąpili następujący prelegenci:

Pani Joanna Jaworska-Soral z Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;

Pan Tomasz Trela, Wiceprezydent Miasta Łodzi;

Pan Srđan Škunca, odpowiedzialny za Rozwój, Urbanistykę, Ekologię oraz Zagospodarowanie Terenu Miasta Rijeka, Chorwacja;

Pani Anita Kranjc, Starszy Doradca ds. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Postojna, Słowenia;

Pan Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego;

Pan Michel Weijers, Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za Strategie Urbanistyczne w regionie Venlo, Holandia;

Pan Marc Veenhuizen, odpowiedzialny za projekt utylizacji odpadów w mieście Apeldoorn, Holandia;

Pan Hennie van Eck, Maastricht, Holandia;

 

Prezentacja przedstawiciela województwa, p. Joanny Jaworskiej-Soral dotyczyła projektów innowacyjnych, ograniczających emisję spalin pochodzących z transportu samochodowego. Zaprezentowano flagowe projekty wspierające zrównoważony, zielony rozwój województwa z koleją metropolitarną na czele. Wszyscy paneliści, oprócz zwrócenia uwagi na kluczową rolę polityki spójności w przemianach, jakie zaszły w ich regionach podkreślali, iż celem Unii Europejskiej jest nie tylko wyrównywanie poziomu ekonomicznego państw i regionów, ale także wypracowanie i stosowanie się do jednolitej postawy wobec ochrony środowiska. Moderatorem warsztatu oraz dyskusji był p. Brian Field – przedstawiciel oraz ekspert inicjatywy JASPERS.

 

Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców, silna gospodarka o zrównoważonym wzroście z poszanowaniem środowiska naturalnego i innowacje – nad tym będziemy pracować, by na EWRC 2018 wypaść równie korzystnie.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
 

JASPERS jest porozumieniem o udzielaniu wsparcia zawartym pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. JASPERS dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego i Funduszowi Spójności ma na celu wspierać i wspomóc w finansowaniu realizowanie projektów wysokiej jakości w państwach członkowskich.

 PREZENTACJE:

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku