Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

25 września, w Biurze Regionalnym Lombardii w Brukselii, odbędzie się wydarzenie poświęcone możliwościom finansowania przemysłów kreatywnych i kulturalnych w ramach nowej perspektywy finansowej. Spotkanie rozpocznie sesja poświęcona strategiom i możliwościom w ramach perspektywy 2014-2020, po której równolegle toczyć się będą warsztaty na temat wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz przemysłów twórczych i kulturalnych oraz dostępu do ich finansowania. Organizatorami spotkania są Regionalny Związek Izb Handlowych Lombardii, Burio Regionalne Lombardii w Brukseli oraz sieć ERRIN.

Informacje dotyczące rejestracji.

Program wydarzenia znajdziecie Państwo po prawej stronie powyższej informacji.