Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Estońska prezydencja UE wraz z Komisją Europejską zapraszają do udziału w konferencji „Beyond 2020: Supporting Europe’s Coastal Communities” w dniach 12-13 października 2017 r. w Tallinie na temat Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF).

Celem wydarzenia będzie przede wszystkim możliwość zebrania wniosków oraz opinii, które stanowić będą wkład do oceny wsparcia EMFF dla wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej w bieżącym okresie programowania (2014-2020). Ponadto omówione zostaną kwestie bieżących i przyszłych wyzwań społeczności obszarów przybrzeżnych oraz możliwe działania polityczne, które mogą zostać w tym zakresie podjęte.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej konferencji: www.emff-now-and-then.eu

Zapraszamy do udziału!