Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu zapraszają UE do udziału w konkursie.

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty o tematyce:
– promującej porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym;
– sprzyjającej rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji;
– proponującej wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiające praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Aby wziąć udział w konkursie należy być obywatelem lub mieszkańcem jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat. Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo.

Procedura selekcji najlepszego projektu składa się z dwóch etapów.
Etap pierwszy: do dnia 3 marca 2014 r. krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych, dokona wyboru jednego krajowego laureata w każdym z 28 państw członkowskich.
Etap drugi: do dnia 25 kwietnia 2013 r. europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie (Aachen), wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 28 projektów zgłoszonych przez jury krajowe do 17 kwietnia 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2014 r.

Więcej informacji o zasadach konkursu tutaj.