Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji i instytucji non-profit do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje i instytucje non-profit z terenu naszego województwa, pragniemy  serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów  i Miast  2016”.  Tegoroczna edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach od 10 do 13 października br. w Brukseli.

EUWRC to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Podczas tegorocznego EUWRC, odbywającego się pod hasłem przewodnim „Regiony i miasta na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, miasta i regiony europejskie zaprezentują swój potencjał w kreowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat EUWRC 2016 – wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm.

Przy zapoznawaniu się z proponowanym programem, zachęcamy do wstępnej rejestracji, aby zarezerwować sobie miejsce na interesujących Państwa seminariach. 

Pełen proces aplikacji oraz tryb wyboru kandydatów opisany jest w załączonych poniżej dokumentach. Stowarzyszenie doceniając dorobek i zaangażowanie wybranych organizacji sfinansuje wyjazd studyjny opłacając transport lotniczy oraz nocleg uczestników. 

UWAGA! Przedłużony termin! Termin zgłoszeń kandydatur mija 24 sierpnia br.   2 września br.

Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – m.matkowska@pomorskie.eu, +48 58 326 87 09

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Oświadczenie kandydata

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku