Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów  i Miast  OPEN DAYS 2015”. Tegoroczna 13. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach od 12 do 15 października br. w Brukseli. 

OPEN DAYS  to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. W czasie tegorocznych OPEN DAYS, odbywających się pod hasłem przewodnim „Europejskie regiony i miasta  –  Partnerzy dla inwestycji i wzrostu”, miasta i regiony europejskie zaprezentują swój potencjał w kreowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat OPEN DAYS 2015 wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm. Przy zapoznawaniu się z proponowanym programem, zachęcamy do wstępnej rejestracji, aby zarezerwować sobie miejsce na interesujących Państwa seminariach. 

Pełen proces aplikacji oraz tryb wyboru kandydatów opisany jest w załączonych poniżej dokumentach. Stowarzyszenie doceniając dorobek i zaangażowanie wybranych organizacji sfinansuje wyjazd studyjny opłacając transport lotniczy oraz nocleg uczestników. 

Termin zgłoszeń kandydatur mija 26 sierpnia br. uwaga przedłużony termin zgłoszeń do 5 września!

Więcej informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – a.kielbratowska@pomorskie.eu, +48 58 326 87 14

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Oświadczenie kandydata

 

 

Lista uczestników – przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych biorących udział w wyjeździe na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2015 w Brukseli (Open Days) w terminie 12 -16 października 2015 r. :

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku