Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o finansowanie działań w zakresie energii w ramach Programu „Inteligentna Energia – Europa”

Priorytetami finansowania w tym roku będą m.in.: bioenergia, systemy grzewczo-chłodnicze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie energii w transporcie, efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, projekt BUILD UP Skills.

Całkowity budżet na finansowanie działań wynosi 65 milionów euro. Kwoty dofinansowania projektów będą sięgać 75% kosztów kwalifikowanych. Wnioski można składać do 8 maja 2013 r.

Więcej informacji pod adresem: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku