Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W marcu br., Unia Europejska ogłosiła Trzeci Program Zdrowia na lata 2014-2020. Program jest głównym instrumentem finansowym Komisji Europejskiej – służy wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia. Polityka będzie realizowana zgodnie z rocznymi planami pracy, w których określone są działania kwalifikowalne, środki przyznawane na poszczególne mechanizmy dofinansowania, a także następujące priorytety:

Łączny budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 449,4 mln  €.

Aktualnie rozpoczęto przyjmowanie wniosków odnośnie następujących obszarów tematycznych:

Ponadto, w ramach Programu, ogłoszony jest również nabór na projekt „Wkład finansowy przeznaczony na funkcjonowanie instytucji pozarządowej”, skierowany do organizacji pozarządowych o wartości 4 650 000 .

Osoby zainteresowane zachęcamy do aplikowania.