Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

ZAREJESTRUJ SWOJĄ KAMPANIĘ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ I UBIEGAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE!

 

Kampania Komisji Europejskiej poświęcona mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym co roku w dniach od 16 do 22 września. Jego najważniejszym dniem jest dzień bez samochodu w mieście. Kampania jest finansowana w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Przy jego pomocy UE wspiera niezwiązane bezpośrednio z technologią działania w obszarze efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach trzyletniej kampanii prowadzonej pod hasłem „Stwórz odpowiednie połączenia”, poświęconej mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska ogłosiła nazwy kolejnych 18 inicjatyw, na które przyzna dofinansowanie. Każda z nich otrzyma kwotę w wysokości do 7 tys. euro. Środki te mogą być wykorzystane na promowanie mobilności miejskiej, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujące takie działania jak: kursy nauki jazdy na rowerze, wspólne dojazdy jednym samochodem i edukacyjne zabawy dla dzieci.

Środki dostępne w ramach trzeciego naboru będą współfinansowały inicjatywy kampanii w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2014 roku, do godziny 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego). Komitet ekspertów, na podstawie wstępnie zdefiniowanego zestawu kryteriów oceny i kwalifikacji, wybierze z każdego kraju jedną zwycięską akcję promocyjną.

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani co do ich statusu finansowania na początku lipca 2014 roku.

 

Więcej informacji na stronie www.dotherightmix.eu lub pod adresem e -mail: contact@dotherightmix.eu.

 

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-654_pl.htm