Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” wizycie studyjnej „Zatrudnienie, edukacja i polityka społeczna w perspektywie 2014 2020”. Wizyta odbędzie się w dniach 26/27 29 listopada 2012 r. w Brukseli.
 
Głównym celem listopadowej wizyty będzie umożliwienie bezpośredniego kontaktu i rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa PR przy UE, a także innych istotnych organizacji i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie polityki społecznej Unii Europejskiej. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z projektami i działaniami podejmowanymi w zakresie zatrudnienia, edukacji jak również najnowszymi trendami w polityce Unii Europejskiej i moŜliwościami, które pojawiają się podczas dyskusji nad nowym okresem wieloletniego programowania budżetowego Unii Europejskiej na lata 2014 2020 w zakresie polityki społecznej.
 
Podczas spotkań poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z Europejskim Funduszem Społecznym, Europejską Strategią Zatrudnienia, aktywizacją społeczności lokalnych oraz działaniami podejmowanymi na rzecz wspierania przedsiębiorstw czy też kobiet i innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Przybliżone zostaną również działania  instytucji takich jak Actiris (regionalny publiczny urząd pracy w Brukseli), The HUB Brussels (brukselskie centrum pracy elastycznej) czy biura AAL (Ambient Assisted Living) zajmującego się wspieraniem aktywności i niezależności osób starszych.

Z prawej strony do pobrania proponowany program wiztyty oraz formularz zgłoszeniowy.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” pomaga wszystkim uczestnikom w uzyskaniu korzystnej, zniżkowej rezerwacji hotelowej oraz rezerwacji biletów lotniczych.  Stowarzyszenie pokrywa koszty organizacyjne przygotowania wizyty i materiałów szkoleniowych; nie pokrywa natomiast kosztów transportu, noclegów i wyżywienia uczestników.  Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: m.matkowska@pomorskie.eu lub a.cieplinska@pomorskie.eu  lub faxem na numer (58) 32 68 716. Pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku udzielają dodatkowych informacji oraz służą pomocą w razie pytań bądź wątpliwości. Telefon: (58) 32 68 714 lub (58) 32 68 709.