Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej występują zawody regulowane, czyli takie, do wykonywania których potrzebne są specjalne kwalifikacje lub do wykonywania których potrzebny jest specjalny tytuł zawodowy. Takie ograniczenia są uzasadnione specjalnymi uwarunkowaniami rynku pracy oraz bezpieczeństwem konsumenta. Niestety w państwach Unii Europejskiej rynek zawodów regulowanych jest bardzo zróżnicowany.

Specjaliści Komisji Europejskiej doszli do wniosku, że zawodów regulowanych w każdym z krajów UE jest na tyle dużo i są na tyle zróżnicowane, iż trzeba poszukać konsensusu na szczeblu UE tak, by każdy pracownik po przeprowadzce do innego kraju europejskiego mógł bez problemu znaleźć pracę w swoim zawodzie. Według specjalistów od rynku pracy zmiany, proponowane przez KE doprowadzą do 9-procentowego wzrostu PKB w UE.

Ponadto opublikowano raport odnoszący się do wzajemnej oceny wymagań dotyczących form prawnych i struktury udziałowej, przeprowadzony na podstawie dyrektywy usługowej. Uzupełni on obraz barier, czekających na pracownika na nowym rynku pracy.

Poprzez zmiany w prawie Komisja chce również poszerzyć unijny rynek pracy o młodych pracowników – ułatwić dostęp do wybranej ścieżki zawodowej osobom młodym.

Ustalono również, że rozpoczęty 2 października 2013 r. proces będzie wymagał od krajów-uczestników wzajemnej oceny uwarunkowań dostępnych na wybranych rynkach pracy; tego jakie występują na nich trudności, a jakie mogą być korzyści. Według koncepcji, państwa członkowskie powinny dążyć do ustanowienia wspólnego rynku zawodów regulowanych ponad rynkami regionalnymi i wprowadzić zasady ekwiwalencji dyplomów i licencji, by ludzie pochodzący z jednego regionu mogli znaleźć pracę w drugim bez potrzeby przekwalifikowania.

Więcej o procesie zmian na rynku zawodów regulowanych czytajcie Państwo w komunikacie Komisji Europejskiej.