Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Za mniej niż sześć miesięcy, w dniach 22-25 maja 2014r., 500 milionów Europejczyków stanie przed wyborem swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, a tym samym określi kierunek polityczny Unii. Po raz pierwszy, obywatele będą również pośrednio wybrać osobę, która będzie przewodzić Komisji Europejskiej przez kolejne pięć lat.

Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego- instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich.

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Parlament Europejski stał się pełnoprawnym współustawodawcą i odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. Współdecyduje też o budżecie UE. Wyniki wyborów muszą być także uwzględnione przez przywódców państw członkowskich podczas mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej.  Oddając głos w wyborach europejskich wywiera się wpływ na skład Parlamentu i na decyzje podejmowane przez instytucje europejskie przez kolejne pięć lat.

Po licznych kryzysach finansowych, zadłużeniach publicznych i cięciach budżetowych oczekuje się, że maj 2014 może być szansą na zwiększenie publicznego zaufania do Unii Europejskiej.

Wobec zarzutów, że instytucje europejskie nie posiadają legitymacji demokratycznej, politycy starali się nieco zmienić strukturę wyborów. Po raz pierwszy wyborcy będą więc pośrednio wybierać następnego prezydenta Komisji Europejskiej, organu wykonawczego UE, kształtując w ten sposób. przyszłości Europy .Po raz pierwszy mogą to być więc prawdziwe „wybory europejskie”, których wynik będzie kształtować politykę europejską co najmniej przez następne pięć lat.
 

Więcej informacji na stronie: http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/eu-elections-2014-time-different-linksdossier-530239?utm_source=EurActiv%20Newsletter&utm_campaign=26ba4b53e1-newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-26ba4b53e1-245467813