Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków dla dwóch projektów Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego: Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni.

W ramach pierwszego z nich, instytucje z Polski oraz Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), które zaangażowane są w edukację formalną, mogą realizować dwustronne oraz wielostronne projekty. Dotyczyć one mogą kształcenia na poziomie podstawowym, średnim, wyższym lub zawodowym, a także kształcenia dorosłych. Programy mogą obejmować takie zagadnienia, jak: organizacja konferencji czy seminariów, wymiany uczniów, nauczycieli oraz pracowników czy przygotowanie nowych narzędzi nauczania. W Polsce do wnioskowania uprawnione
są: szkoły, uczelnie wyższe, publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia.
W ramach tego projektu możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi od od 20.000 € do 100.000 €. Przewidywany czas trwania projektu wynosi
od 6 m-cy do ok. 2 lat.

Rozwój Polskich Uczelni umożliwia dofinansowanie projektów, których celem jest opracowanie programów nauczania, które podnoszą zdolności instytucjonalne uczelni wyższych w Polsce. Wchodzą w to m.in. nowe
i innowacyjne moduły, studia w języku angielskim lub wspólne programy
(na poziomie licencjackim, magisterskim czy doktoranckim) prowadzące do uzyskania podwójnego dyplomu. Projekty mogą uwzględniać: opracowanie polityki i strategii, międzynarodową mobilność pomiędzy partnerami, przygotowanie programów nauczania, rozwój narzędzi dydaktycznych czy organizację spotkań, seminariów, warsztatów. W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości
od 20.000 € do 250.000 €. Przewidywany okres trwania projektu to od 1 roku do ok. 2 lat.

Ostateczny termin składania raportu na projekty Współpraca Instytucjonalna oraz Rozwój Polskich Uczelni: 10 stycznia 2015 r.

 

W kwietniu 2015 roku mija zaś ostateczny termin złożenia wniosku dla projektu Mobilność Studentów
i Pracowników Uczelni odbywającego się
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego programu miejsce mają wymiany studenckie (studia I, II, III stopnia) oraz wymiany pracowników uczelni pomiędzy Polską i Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Wyjazdy te umożliwiają studentom realizację okresu studiów od 3 do 12 miesięcy
w jednym roku akademickim za granicą, może im towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym. Projekt Mobilność Studentów
i Pracowników Uczelni daje także możliwość wyjazdu na praktyki do współpracujących instytucji, firm
lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim.

Wymiany pracowników uczelni polegają na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w kraju docelowym, uczestnictwie w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać
się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa. Każda z nich może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw – Darczyńców.

Przy organizacji procesu rekrutacji będą zastosowane procedury wypracowane w Programie Erasmus. Uczelnia macierzysta będzie odpowiedzialna za rekrutację, wybór, monitorowanie
i raportowanie osób indywidualnych. Czas trwania pojedynczego projektu mobilnościowego wynosi do 15 miesięcy – licząc od 1 lipca do końca września następnego roku.

Ostateczny termin składania raportu na projekt Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni:
10 kwietnia 2015 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie FSS: http://www.fss.org.pl/mobility, http://www.fss.org.pl/cooperation, http://www.fss.org.pl/development