Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa nabór wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 – „Zdrowie – 2017”.

Nabór wniosków projektowych obejmuje dwa elementy:

Termin składania wniosków za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany informacji upływa w dniu 15 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00 czasu brukselskiego.

Dodatkowe informacje oraz niezbędne dokumenty m.in. decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Pracy na rok 2017  wdrażającego trzeci program działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014–2020) dostępne są  na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea) na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea).