Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Celem konkursu organizowanego przez Komisję Europejską jest promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa związanego z tematyką praw pacjentów i opieki zdrowotnej. Prace konkursowe muszą dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

 

W konkursie mogą wziąć udział zawodowi dziennikarze powyżej osiemnastego roku życia. Zgłaszane prace muszą być artykułami opublikowanymi pierwotnie na terenie Unii Europejskiej, w prasie drukowanej lub serwisie internetowym i być dostępne (odpłatnie lub nieodpłatnie) dla ogółu społeczeństwa. Prace napisane w jednym z języków urzędowych UE, samodzielnie lub we współpracy w zespole składającym się najwyżej z 5 osób, należy zgłaszać do 30 września br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu.