Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Projektodawcy najlepszych europejskich projektów z dziedziny efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i czystego transportu mają okazje zgłaszać swoje projekty do walki o dwie nagrody Komisji Europejskie w dziedzinie zielonej energii: the Sustainable Energy Europe (SEE) i ManagEnergy Local Energy Action Award

Przyznawane przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) w imieniu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii w/w nagrody stawiają sobie za cel  zapewnienie instytucjonalnego uznania i zwiększenie widoczności najlepszych europejskich projektów dotyczących inicjatyw energetycznych.

Sustainable Energy Europe Awards (SEE)
 Po raz pierwszy przyznane w 2006 roku, to wyróżnienie dla wybitnych projektów w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i czystego transportu. SEE identyfikuje projekty przyczyniające się do realizacji strategii UE 2020. Nagrody są przyznawane w pięciu różnych kategoriach: podnoszenie świadomości (komunikacja), programy edukacyjne (edukacja), budownictwo mieszkalne (warunki bytowe), efektywność energetyczna (konsumpcja) i programy mobilności (podróżowanie).

http://eusew.eu/awards-competition

ManagEnergy Local Energy Action Award
Regionalne i lokalne władze odgrywają niekwestionowaną rolę w osiąganiu celów strategii Europy 2020 w dziedzinie klimatu i energii. Inauguracja tej nagrody odbyła sie 2007 roku, a  wyróżnienie ManagEnergy Local Energy Action ma za zadanie nagradzać działalność władz publicznych i agencji energetycznych, które wykazały wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i czystego transportu.

http://www.managenergy.net/news/articles/192

Projekty przesyłane w imieniu władz lokalnych i regionalnych oraz agencji energetycznych będą automatycznie zgłaszane do nagrody ManagEnergy Award.

Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2013.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności projektów:

http://eusew.eu/awards-competition

http://eusew.eu/images/pdf/awards2012/eligibility.pdf

http://eusew.eu/images/pdf/awards2012/assessment.pdf

Więcej informacji można uzyskać:

David Crous

koordynator

dc@eusew.eu

Tel. +32 (0) 2 340 30 68

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku