Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ramach projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem” w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli gościliśmy ostatnio dwie wizyty przedstawicieli jednostek pomorskich, które zorganizowane zostały celem przybliżenia działań instytucji unijnych w zakresie projektów oraz zagadnień ochrony środowiska i energetycznych.

28 stycznia odbyła się wizyta Beaty Maciejewskiej, pełnomocniczki prezydenta miasta Słupsk Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, która w ramach pobytu w Brukseli wzięła udział w publicznych konsultacjach dot. gospodarki o biegu zamkniętym, „Making the circular economy happen”, zorganizowanych przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Uczestnicy spotkania mogli w sposób bezpośredni wyrazić swoją opinię na temat nowego zrównoważonego modelu gospodarowania produktami w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Następnie, w dniach 8-9 lutego, odbyła się wizyta studyjna dla ekspertów regionalnych w zakresie polityki przyrodniczo-klimatycznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) z Gdańska oraz Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ze Słupska.

W poniedziałek, 8 lutego, członkowie WFOŚiGW i Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych uczestniczyli w konferencji „New Rural Development Plans and the Environment: The Hidden Truth” organizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Celem spotkania było przedstawienie oraz dyskusja na temat obecnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich oraz związanych z tym kwestii ochrony środowiska.

Drugiego dnia pobytu uczestnicy wizyty wzięli udział w spotkaniach ze specjalistami zaproszonymi przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz europejskich organizacji środowiskowych przygotowali wystąpienia na temat unijnej polityki środowiskowej oraz programów UE, dzięki którym możliwa jest realizacja celów środowiskowych w państwach członkowskich.

Dr Marcin L. Sadowski z Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), wygłosił prezentację na temat programu prac na lata 2016-2017 w obszarze klimatu, środowiska i efektywnej gospodarki zasobami oraz surowcami w ramach programu Horyzont 2020.

Kolejnym gośćmi byli Piotr Barczak, Specjalista ds. Odpadów z European Environmental Bureau i Francoise Bonnet, Sekretarz Generalny ACR+, którzy opowiedzieli słuchaczom o regionalnym wpływie nowej polityki UE gospodarowania odpadami w Polsce oraz w Europie – the Waste Legislative Package, w szerszym kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Ostatnim punktem drugiego dnia wizyty było spotkanie z Anne Burrill z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska, która przybliżyła uczestnikom szczegóły dotyczące Programu LIFE.

Serdecznie zapraszamy do galerii!

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku