Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2017 roku gościliśmy w naszym Biurze w Brukseli czteroosobową grupę studyjną z Gdańska. Udział w wizycie wzięli przedstawiciele z regionu: Pan Szymon Bzoma z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Pani Kamila Szmidt z Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Panie Katarzyna Brejt i Joanna Chajęcka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Tematem przewodnim wizyty były innowacje w ochronie środowiska.

Dwudniowe spotkanie w Brukseli realizowane było w ramach projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem” edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

31 stycznia zaproszeni goście, po wcześniejszym powitaniu uczestników przez Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli – Panią Annę Drążek, wzięli udział w spotkaniu z Panem Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim (Referat ds. Środowiska, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE), który przybliżył pracę Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w obszarze unijnej polityki ochrony środowiska oraz omówił główne tematy prac Rady Europejskiej na pierwszą połowę 2017 roku. Tego samego dnia miało też miejsce spotkanie z Panem Carlosem De La Paz, przedstawicielem Programu LIFE.  Program LIFE stanowi jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz projektów w zakresie ochrony środowiska, który poświęcony jest wspieraniu projektów w dwóch obszarach tematycznych: środowisko i działania na rzecz klimatu. Program ten powstał w 1992 roku i od tego czasu dofinansował 4 480 inwestycji, które w znaczący sposób pomagają eliminować problemy środowiskowe w obszarze Unii Europejskiej. Wystąpienie skoncentrowało się na przybliżeniu uczestnikom możliwości dofinansowania projektów środowiskowych oraz dot. działań na rzecz klimatu. Na spotkaniu dyskutowano o potencjalnym sposobie wdrożenia ochrony wielu gatunków ptaków, rozmnażających się na obszarze polskiego wybrzeża. Po zakończeniu prelekcji goście udali się do Komitetu Regionów, gdzie uczestniczyli w konferencji „Waste legislation review – regions & cities for a circular economy”. Celem konferencji było podkreślenie oczekiwań władz lokalnych i regionalnych w sprawie wniosków legislacyjnych dotyczących odpadów w związku z głosowaniem Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w dniu 24.01.2017 r.

Region Pomorskie

Następny dzień pobytu rozpoczął się w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego od prelekcji z Panem Peterem Czaga z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, który przybliżył gościom temat unijnej polityki eko-innowacyjnej. Peter Czaga podkreślił znaczenie eko-innowacji, które mają bardzo duży wpływ na poprawę jakości środowiska w Unii Europejskiej, pomagają w tworzeniu nowych miejsc pracy, minimalizują zależność przedsiębiorstw od zasobów naturalnych oraz wprowadzają wiele nowych rozwiązań na rynek europejski. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Panią Asel Doranova (Technopolis Group, Eco-Innovation Observatory), która opowiedziała o zadaniach platformy Eco-Innovation Observatory prowadzonej we spółpracy z Komisją Europejską. Pani Doranova przybliżyła uczestnikom miejsce Polski w rankingu wdrażanych w państwach członkowskich UE eko-innowacji oraz zaakcentowała, że nasz kraj cały czas ma przed sobą duże możliwości poprawy w tym zakresie. Następnie czteroosobowa grupa studyjna udała się na 12. sesję Komisji ENVE, gdzie uczestniczyła w debacie na temat wyników sprawności dyrektyw dotyczących ochrony przyrody oraz współpracy międzyinstytucjonalnej nad przyszłym planem działania ulepszania ich wdrażania oraz w obradach Komisji Europejskiej dotyczących pakietu Unii Energetycznej.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za owocne spotkania, zaangażowanie w prelekcje i miłą atmosferę w trakcie wizyty w Brukseli!

Prezentacje ze spotkania:

1. Referat ds. Środowiska, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

2. Program LIFE: prezentacja I oraz prezentacja II

3. Komisja Europejska, Polityka eko-innowacyjna w UE

4. EU Eco-innovation Observatory

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku