Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

9 października 2018 r. w Brukseli odbyła się konferencja pt. “Addressing the challenges of the 21st century through innovative measures” (Rozwiązywanie wyzwań XXI wieku za pomocą innowacyjnych metod) zrzeszająca przedstawicieli regionów europejskich, instytucji europejskich oraz inicjatorów projektów z dziedziny cyfryzacji i gospodarki cyrkulacyjnej.
 
Aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom XXI wieku, regiony i miasta UE coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań i skoordynowanych działań w oparciu o dostępne programy oraz fundusze unijne. Przejście z gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym i rozwój cyfryzacji europejskiego przemysłu, m.in. dla obszarów wiejskich, to kluczowe aspekty wspierające zrównoważony wzrost gospodarczo-społeczny regionów europejskich.
 
Celem seminarium było wykazanie znaczącej roli władz lokalnych oraz regionalnych we wdrażaniu innowacji i tworzeniu możliwości inwestycyjnych w dziedzinie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Konferencja podzielona była na dwa panele: polityczny i ekspercki, podczas których przedstawiciele regionów europejskich dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w ramach prowadzonych projektów. Konferencję otworzył Dyrektor Generalny ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) z Komisji Europejskiej, zachęcając regiony do ścisłej współpracy na poziomie europejskim na rzecz gospodarki cyfrowej i innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej. Podczas pierwszego panelu swoje stanowisko zaprezentowali przedstawiciele regionu Attyka (Włochy), Lombardia (Włochy), Karyntia (Austria), Friuli-Wenecja Julijska (Włochy) i miasta Fyli (Grecja). Podczas panelu eksperckiego, prowadzonego przez Michała Kubickiego z Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (GROW) Komisji Europejskiej, Marek Swinarski przedstawił działania Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (GIWK) w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. W swojej prezentacji przedstawił planowany przez GIWK projekt, którego zadaniem jest zapewnienie dodatniego bilansu energetycznego w mieście poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych na gospodarowaniu odpadami i ponownym ich wykorzystaniu do otrzymania dodatkowej energii. Swoje stanowisko zaprezentowali również przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego (Polska), regionu Nordland (Norwegia), Vojvodiny (Serbia), Lazio (Włochy) i Alp Euregio (Włochy). Udział w seminarium prelegenta z Pomorza był możliwy dzięki projektowi „Zielona Europa – zróbmy to razem”.
 
Projekt „Zielona Europa – zróbmy to razem”, to wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu, realizowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.