Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach od 3 do 5 czerwca br. odbył się kolejny zorganizowany przez Komisję Europejską Zielony Tydzień (Green Week) w Brukseli. Zielony Tydzień jest jednym z największych
w Europie wydarzeniem poświęconym środowisku naturalnemu. Przyroda jest nam niezbędna, jesteśmy od niej ściśle uzależnieni to ona dostarcza nam pożywienia, energii, surowców,
a także to właśnie ona napędza gospodarkę. Dlatego tegoroczna impreza uwagę skupiła na bioróżnorodności, która nas otacza pod hasłem przewodnim NATURA, nasze zdrowie, nasze bogactwo (NATURE, our health, our wealth)

Konferencja obejmowała 27 sesji, debat i warsztatów, a także dawała możliwość odwiedzenia 44 niezależnych wystawców związanych z ochroną środowiska oraz kreatywnymi rozwiązaniami dla ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dostarczyła informacje o projekcie LIFE, działalności wielu ciekawych organizacji pozarządowych, władz lokalnych i regionalnych, organów europejskich itp. Jedno ze stanowisk zajmowała również reprezentacja z Polski – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, którego delegacja do Brukseli przyjechał zaprezentować projekt o nazwie: „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”. Więcej informacji na temat ochrony raka szlachetnego i jego promocji podczas Zielonego tygodnia znajdziecie Państwo w kolejnym artykule, zapraszamy do zapoznania się z nim.

Podczas sesji otwarcia Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej – Frans Timmermans przedstawił znaczenie podniesienia świadomości ludzi dla przyrody i różnorodności biologicznej oraz także w jaki sposób Komisja Europejska zamierza wpleść tematykę do nowych priorytetów. Zażartował również z tego, że Zielony Tydzień tylko z nazwy trwa tydzień, ponieważ trwał 3 dni, ale każdy dzień obfitował w bogactwo informacji, wymiany wiedzy, doświadczeń i wizji. Każdy z uczestników mógł skupić się na jednym z trzech pod-tematów jakimi były: polityka i wizje rozwoju, wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia, jak również jakości zdrowia i życia. Każda z poszczególnych 27 sesji miała swoich kilku prelegentów, po wystąpieniach był czas na debatę do której w każdej z sesji czynnie włączali się eksperci, specjaliści z całego świata zgromadzeni podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku