Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

15 czerwca br. Marian Kurzydło, Sekretarz Miasta Lęborka, odebrał. w Brukseli Złotą Nagrodę w dziedzinie wdrożenia najbardziej zrównoważonych praktyk stosowanych w zamówieniach publicznych (w kategorii miast o liczebności 10 000 – 100 000 mieszkańców).  Zgłoszona do nagrody inwestycja, dotycząca zaprojektowania i budowy elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta, powstała przy udziale finansowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oceniane były m.in. innowacyjność i społeczna odpowiedzialność projektu, przejrzystość procedur, a przede wszystkim stopień redukcji emisji dwutlenku węgla. Lęborska ciepłownia pozwoli wytwarzać dotychczasową ilość potrzebnego miastu ciepła praktycznie bez uwalniania CO2 do środowiska. Przewodniczący Jury – Thomas Pensel z agencji energii w Nadrenii-Palatynacie (Niemcy) podkreślał, że projekt Lęborka wyznacza właściwy dla Polski kierunek rozwoju energetyki.Region Pomorskie

 

– Mam nadzieję, że to początek rozbudzania większej świadomości ekologicznej wśród mieszkańców – powiedział po otrzymaniu nagrody Marian Kurzydło. Zapowiedział także  przygotowywanie kolejnych „zielonych” inwestycji.

Strona poświęcona inwestycji znajduje się na portalu miasta Lęborka: http://www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/
 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zwycięskiego projektu.

Więcej informacji o projekcie „Green ProcA – Zielone Zamówienia Publiczne w praktyce” można znaleźć na stronie: http://gpp-proca.eu/eu-gpp-award/
Region Pomorskie