Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 26 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadaniem URPO jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat zasad wdrażania poszczególnych osi priorytetowych oraz systemu wyboru i oceny projektów, stanowiąc kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach RPO WP.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/urpo