Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

1 marca 2013 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, obejmujące m.in. zadania związane z kontrolą projektów.

Do struktury Działu Kontroli Projektów włączone zostały sekcje odpowiedzialne za zadania związane z kontrolą projektów unijnych w ramach trzech programów operacyjnych, dla których Centrum pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, tj. Sekcja kontroli PO IG (dotychczas w Dziale Finansowym), Sekcja kontroli PO KL (dotychczas w Dziale Wdrażania POKL) i Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli PO IiŚ (dotychczas w Dziale Wdrażania POIiŚ).

Z związku z powyższym od 1 marca br. wszelkie pisma dotyczące kontroli w ramach PO IG, PO KL i PO IiŚ należy kierować do Działu Kontroli Projektów NCBR. Dane teleadresowe do poszczególnych pracowników realizujących zadania związane z procesem kontroli w ramach programów operacyjnych pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art, 1846,zmiany-organizacyjne-ncbr-kontrola-projektow-po-ig-po-kl-i-po-iis.html