Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

1 marca 2013 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, obejmujące realizację zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Powstał nowy Dział Rozwoju Infrastruktury Szkolnictwa Wyższego realizujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla XIII Priorytetu PO IiŚ (dotychczas w Dziale Wdrażania POIiŚ) oraz wspomagający wdrażanie przedsięwzięć Centrum Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej oraz GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Z związku z powyższym od 1 marca br. wszelkie pisma dotyczące zadań realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO IiŚ oraz wspomnianych wyżej przedsięwzięć Centrum należy kierować do Działu Rozwoju Infrastruktury Szkolnictwa Wyższego. Dane teleadresowe do poszczególnych pracowników pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art, 1853,zmiany-organizacyjne-ncbr-program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko.html