Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

1 marca 2013 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, obejmujące m.in. realizację zadań związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz programem LIDER.

Powstał nowy dział pn. Dział Rozwoju Kadry Naukowej realizujący zadania obejmujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotychczas w Dziale Wdrażania PO KL) oraz zadania obejmujące realizację programu LIDER (dotychczas w Dziale Zarządzania Programami).

Z związku z powyższym od 1 marca br. wszelkie pisma dotyczące obsługi projektów PO KL oraz programu LIDER należy kierować do Działu Rozwoju Kadry Naukowej. Dane teleadresowe do poszczególnych pracowników realizujących zadania związane z procesem obsługi projektów pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art, 1848,zmiany-organizacyjne-ncbr-program-operacyjny-kapital-ludzki-oraz-program-lider.html