Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

15 kwietnia 2015r. w Brukseli odbyła się oficjalna uroczystość przyznania Znaku Dziedzictwa Europejskiego obiektom Historycznej Stoczni Gdańskiej. Nagrodę odebrał dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.

Znak Dziedzictwa Europejskiego podkreśla symboliczną wartość obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz budowaniu Unii Europejskiej. Pozwala to obywatelom UE lepiej zrozumieć historię Europy i proces budowania Unii, ich wspólne, a jednocześnie różnorodne dziedzictwo kulturowe, w powiązaniu z wartościami demokratycznymi i prawami człowieka.

Pierwszy raz ZDE przyznano czterem obiektom w kwietniu 2014 roku. W tym samym roku uruchomiono drugi nabór, w wyniku którego Znak przyznano 16 obiektom, w tym trzem z Polski. Obok Historycznej Stoczni Gdańskiej, obejmującej budynek „Sali BHP”, Bramę nr 2, Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz Europejskie Centrum Solidarności, na liście laureatów znalazły się również Unia Lubelska i Konstytucja 3-go Maja.