Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) otworzyła nabór na kandydatów na ekspertów w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Poszukiwani eksperci powinni się specjalizować w jednej lub kilku poniższych dziedzin związanych ze Zintegrowaną Polityką Morską oraz Wspólną Polityką Rybołówstwa:

 Marine environment

– Marine biology
– Marine ecosystems
– Integrated coastal zone management
– Marine environmental policies
– Fisheries science

Maritime/blue economy, maritime engineering and technologies

Skills for the blue economy

Cross-cutting marine/maritime action areas

Szczegółowe warunki naboru są dostępne na stronie Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw: https://ec.europa.eu/easme/en/call-experts-maritime-and-fisheries-policy