Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja  Europejska zamierza znacząco zwiększyć wydatki na regionalne działania na rzecz ochrony środowiska i projekty klimatyczne. Całkowita pula środków finansowych przeznaczonych na program LIFE + na lata 2014 – 2020 ma wynieść 3618 milionów EURO.

Komisja proponuje kontynuację programu LIFE + jednocześnie sugerując ściślejsze dopasowanie do celów strategii „Europa 2020”. LIFE + będzie w dalszym ciągu służył jako platforma wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi. W związku z tym program LIFE + powinien przyczynić się do realizacji działań w dziedzinie klimatu zarówno na szczeblu lokalnym jak i regionalnym oraz w większym stopniu wspierać partnerów prywatnych w projektach.

W ostatnich latach program LIFE + sfinansował m.in. przywrócenie lasów w Irlandii oraz opracowanie nowych technologii przetwarzania ścieków przemysłowych we Włoszech. Z programu zrealizowano ponadto holenderski projekt zmniejszający natężenia hałasu w nadmorskich portach oraz polski projekt mający na celu obniżenie poziomu zanieczyszczeń fosforami w kilkunastu polskich jeziorach. 

więcej informacji na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/environment/life/