Udostępniamy autorskie materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli pomorskich szkół

Na zdjęciu dr Aleksandra Borowicz z Uniwersytetu Gdańskiego w trakcie wirtualnego wykładu "Cele i wartości Unii Europejskiej", 2023 r.
Na zdjęciu Szymon Knitter. Kadr z "Lekcji o wolontariacie młodzieżowym", 2022 r.
Na zdjęciu prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Kadr z lekcji "Tożsamość, suwerenność i nasze miejsce w Europie ", 2021 r.
Na zdjęciu Przemysław Staroń. Kadr z "Lekcji solidarności", 2020 r.
  • Lekcja o solidarności

W 2020 roku powstał pomysł na upamiętnienie 40. rocznicy powstania „Solidarności” poprzez realizację projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Lekcja w postaci 20 minutowego filmu wideo powstała we współpracy z Przemysławem Staroniem, nauczycielem z Sopotu nagrodzonym tytułem Nauczyciela Roku 2018 oraz nominowanym do Global Teacher Prize. Lekcja zawierała rozważania o solidarności jako uniwersalnej wartości we współczesnym świecie i zachęcała młodzież do refleksji nad tym pojęciem na podstawie niekonwencjonalnych i ciekawych przykładów. Do filmu dołączone są zagadnienia do przeprowadzenia przez nauczyciela ćwiczeń z uczniami po obejrzeniu materiału wideo. Do końca roku z materiału skorzystało 80 nauczycieli i ok. 3000 uczniów.

  • Tożsamość, suwerenność i nasze miejsce w Europie

Kontynuując tę inicjatywę, w 2021 roku zrealizowaliśmy kolejną wirtualną lekcję dla pomorskiej młodzieży. Do współpracy zaprosiliśmy prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego – znanego w regionie socjologa, antropologa, historyka i działacza kaszubskiego. W 30-minutowym filmie autor przedstawia młodzieży pod rozwagę kwestię tożsamości współczesnych Europejczyków. Odpowiada na pytania, czym właściwie jest Europa i co oznacza dzisiaj suwerenność, posługując się przykładami z historii i współczesności. Do filmu zostały także dołączone zagadnienia dla uczniów, do omówienia z nauczycielami. Z materiałów skorzystało ok. 40 nauczycieli i ok. 3000 uczniów.

  • Lekcja o wolontariacie młodzieżowym

W 2022 roku zrealizowaliśmy kolejną wirtualną lekcję. Do współpracy zaangażowaliśmy p. Szymona Knittera z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Okazją do nagrania tej lekcji jest zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu jaki otrzymał Gdańsk w 2022 roku. Lekcja zachęca młodzież do udziału w różnych formach wolontariatu, w tym zagranicznego. Udział w nagraniu wzięli także wolontariusze z innych krajów, którzy na miejsce swojego zaangażowania wolontariackiego wybrali Gdańsk. Z lekcji skorzystało ok. 40 szkół i ok. 3250 uczniów.

  • Lekcja o celach i wartościach Unii Europejskiej 

W 2023 roku została zrealizowana wirtualna lekcja „Cele i wartości Unii Europejskiej. Zjednoczeni w różnorodności”. Wykład wygłosiła dr Aleksandra Borowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Team Europe i PECSA.  Autorka wyjaśnia czym jest dzisiaj Unia Europejska, jakie przyświecają jej cele i jakie są najważniejsze wartości, prawa i korzyści dla obywateli 27 państw członkowskich. Do filmu zostały także dołączone materiały dydaktyczne dla nauczycieli i zadania dla uczniów.

Lekcje są dostępne dla pomorskich szkół. Materiały są przeznaczone dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Aby je otrzymać, prosimy dyrektorów lub nauczycieli o zgłoszenia na adres: spue@pomorskieregion.eu