Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przyznawana jest od ponad 25 lat w podziękowaniu lokalnym działaczom i wolontariuszom z Pomorza. Promuje ona najlepsze praktyki i przykłady dobrej współpracy.

Ideę zainicjowaną przez Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspierają i współfinansują: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” od 2010 r.  jest fundatorem jednej z Nagród Specjalnych i aktywnie uczestniczy w pracach Kapituły Konkursu. Wyróżniamy organizacje, których działania w dziedzinie współpracy międzynarodowej i promocji unijnych wartości są wzorem do naśladowania.

Laureaci Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej"