Projekt "Let's communicate!"

Cel projektu:

Projekt „Let’s communicate!” przybliżał Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), ukazuje korzyści płynące z realizacji jej priorytetów oraz zacieśniania współpracy bałtyckiej.

Okres realizacji : 2/2019 – 9/2022

Budżet : 522,749 € (ERDF 465,749 €)

Budżet SPUE w projekcie: 70.136,06 € (ERDF 59.615,65 €)

Instytucja finansująca: INTERREG Baltic Sea Region, Priority 4

Partnerstwo:

 • Centrum Balticum, Finlandia – lider projektu;
 • VASAB Secretariat, Łotwa
 • Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”, Polska
 • Eastern Norway County Network, Norwegia
 • Vilnius Chamber of Commerce, Litwa

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj: LINK 

Oficjalna strona Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (w języku angielskim): www.balticsea-region-strategy.eu

Nasze publikacje

Umbrella - wzmacnianie możliwości współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku

Projekt Umbrella wspierał rozwój umiejętności przedstawicieli lokalnych i regionalnych organizacji, samorządów w zakresie tworzenia projektów i ich realizacji. Sprzyjał ich aktywnemu zaangażowaniu w projekty europejskie.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” współtworzyło między innymi bezpłatne materiały do samokształcenia na temat tworzenia projektów i budowania partnerstw międzynarodowych. Podręczniki do pobrania poniżej:

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Budżet : 986,566.00 EUR

Partnerstwo:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – Polska, lider projektu
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” – Polska
 • Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER – Polska
 • Klaipeda University – Litwa
 • Regional Council in Kalmar County – Szwecja
 • Guldborgsund Municipality – Dania

Partnerzy wspierający:

 • Torsås Municipality – Szwecja
 • Kalmar Municipality – Szwecja
 • Region Zealand – Dania
 • Association “Klaipeda region” – Litwa
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. Ass. – Niemcy
 • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – Polska
 • Joint Municipality Contact Council Zealand – Dania
 • Norden Association – Szwecja

Smart Blue Regions: Inteligentne specjalizacje i błękitny wzrost w Regionie Morza Bałtyckiego

Celem projektu było zidentyfikowanie oraz wykorzystanie możliwości regionów wynikających z polityki Niebieskiego Wzrostu Komisji Europejskiej, znajdującej oparcie w inteligentnych specjalizacjach. Koncentrował się na znajdowaniu wspólnych priorytetów, które dzięki współpracy przysłużą się wzrostowi potencjału regionów.

Czas trwania projektu: 01.03.2016 r. – 28.02.2019 r.

Budżet : 1,836,045.00 EUR

Partnerstwo:

 • Ministry of Economic Affairs, Employment, Transport and Technology Schleswig­Holstein, Niemcy – lider projektu
 • Regional Council of Southwest Finland, Finlandia
 • Ida­Viru County Government, Estonia
 • Maritime Institute in Gdańsk, Polska
 • Region Skåne, Szwecja
 • Riga Planning Region, Łotwa
 • Latvian Institute of Aquatic Ecology, Łotwa
 • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Polska

Zielona Europa - Zróbmy to razem!

Kontynuujemy działania na rzecz edukacji ekologicznej i promocji Europejskiego Zielonego Ładu na Pomorzu. Szczegóły w dziale Edukacja europejska i obywatelska

 

Projekt zrealizowany w ramach współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku

Projekt zrealizowany w ramach współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku

W latach 2008-2020 prowadziliśmy projekt „Zielona Europa – Zróbmy to razem!” – wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu. Działanie współfinansowane było ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Flagową inicjatywą realizowaną przez Stowarzyszenie w ramach projektu były Pomorskie Dni Energii. Inspiracją dla stworzenia Pomorskich Dni Energii był Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii w Brukseli, organizowany dorocznie przez Komisję Europejską. Pomorskie Dni Energii to cykl imprez, targów, konferencji, seminariów i spotkań, mających umożliwić pogłębianie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań energetycznych, ochrony środowiska naturalnego oraz przybliżenie regionalnych inicjatyw w tych obszarach.

Koszt kwalifikowany zadania – umowa nr WFOŚ/D/668/489/2019: 152 345,61 zł
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – dotacja, dot. umowy nr WFOŚ/D/668/489/2019: 67 261,64 zł