Konferencja w sprawie przyszłości Europy

SPUE zrealizowało 2 zdalne wydarzenia w cyklu „Conference on the Future of Europe”:

 • 16 czerwca 2021 r. Europa – róbmy to razem!
 • 23 marca 2022 r. Europa – róbmy to razem! Vol. 2. Europejski Rok Młodzieży 2022

Oba wydarzenia odbyły się we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i brali w nich udział pomorscy przedstawiciele w EKR: Mieczysław Struk (Marszałek Województwa Pomorskiego) i Aleksandra Dulkiewicz (Prezydent Gdańska). Udział wzięli także m.in.: Magdalena Adamowicz i Danuta Huebner – Europarlamentarzystki, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, eksperci Komisji Europejskiej, przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

W obu cyklach Konferencji wzięło zdalnie udział ok. 700 uczestników (m.in. samorządowcy, uczniowie, studenci, przedstawiciele nauki, organizacji pozarządowych i biznesu, seniorzy).


Wydarzenia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

W 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Stowarzyszenie zorganizowało cykl spotkań profrekwencyjnych oraz promujących Unię Europejską w 15-lecie wstąpienia Polski do UE:

 • „Europa pod Polskim Niebem – polityka spójności i wybory do Parlamentu Europejskiego”
 • „Europa nad Słupią – 15 lat Polski w UE i wybory do Parlamentu Europejskiego”
 • „Europa w Chojnicach – Chojnice w Europie, 15 lecie wstąpienia Polski do UE i wybory do Parlamentu Europejskiego”
 • „Europa nad Liwą – 15 lecie wstąpienia Polski do UE i wybory do Parlamentu Europejskiego”
 • „Europa w Ratuszu Staromiejskim – 15 lecie wstąpienia Polski do UE i wybory do Parlamentu Europejskiego” 

Debaty odbywały się w Gdańsku (dwie), Słupsku, Chojnicach i Kwidzynie. W wydarzeniach organizowanych we współpracy z Członkami SPUE uczestniczyła głównie młodzież, ale też nauczyciele, samorządowcy i seniorzy. O wartościach Unii Europejskiej i korzyściach jakie daje Polsce członkostwo we Wspólnocie mówili: Europoseł Janusz Lewandowski, samorządowcy, eksperci  i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zachęcali szczególnie młodych ludzi do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Biuro Miejscowe Stowarzyszenia współpracowało także z Frontem Europejskim i Alliance4Europe oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie poprzez:

– kolportowanie bransoletek akcji Vote4Friendship,

– promowanie samych wyborów do PE oraz akcji profrekwencyjnych na profilach społecznościowych SPUE (Facebook i Twitter),

– kolportowanie wydawnictw o Unii Europejskiej,

– kolportowanie materiałów informacyjnych o wyborach (w tym ulotek i plakatów),

– włączenie się w akcję plakatową w pociągach PKM oraz w infomatach UMWP w regionie.


Wydarzenia przed wyborami do Sejmu RP

Cykl spotkań profrekwencyjnych i promujących Unię Europejską był kontynuowany przed wyborami do Sejmu w 2019 roku. We współpracy z Członkami SPUE zorganizowaliśmy debaty w szkołach średnich w Wejherowie, Bytowie i Starogardzie Gdańskim:

 • „Europa w Wejherowie, Wejherowo w Europie. 15 lat Polski w UE – unijne wartości i wyzwania na przyszłość”
 • „Europa w Bytowie, Bytów w Europie. 15 lat Polski w UE – unijne wartości i wyzwania na przyszłość”
 • „Europa nad Wierzycą. 15 lat Polski w UE – unijne wartości i wyzwania na przyszłość”

Uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele, seniorzy i lokalni samorządowcy. Z okazji 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE, Europoseł Janusz Lewandowski oraz przedstawiciele władz lokalnych i eksperci przybliżali obecnym Unię Europejską, zwracając uwagę na rolę demokracji jako jednej z fundamentalnych wartości UE. Mówili też o wsparciu rozwoju lokalnego dzięki środkom unijnym, a także o współczesnych wyzwaniach przed którymi stoi Wspólnota. Zachęcali szczególnie młodych ludzi do aktywności i udziału w wyborach.


Inne wydarzenia w regionie

Klimat-Woda-Człowiek Nowe Wyzwania 22 października 2019 r., Gdańsk
Mieczysław Struk podczas 10-tego Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 12-13 czerwca 2019 Gdańsk
 • „Klimat-Woda-Człowiek. Nowe wyzwania!”

22 października 2019 r. w Centrum Nauki Hevelianum w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Biuro Miejscowe w Gdańsku międzynarodowa konferencja pn. „Klimat-Woda-Człowiek. Nowe wyzwania!”. Podczas spotkania zaproszeni eksperci z Polski i z zagranicy, przedstawiciele nauki, biznesu i samorządów dyskutowali o problemie kryzysu klimatycznego. Przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG GROW) przybliżył ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w kontekście polityk unijnych i nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Eksperci zaprezentowali dobre praktyki w projektach międzynarodowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów środowiskowych w obszarze wody. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Podczas dwóch równoległych sesji rozmawiano o innowacyjnych rozwiązaniach w systemach wodociągowych i wodno-ściekowych oraz o retencji wody i adaptacji do zmian klimatycznych w miastach. W konferencji udział wzięło 60 osób – samorządowcy szczebla regionalnego i lokalnego, przedsiębiorcy, naukowcy, dziennikarze, lokalni aktywiści.

 • 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Pracownicy Biura Miejscowego SPUE wsparli koordynacyjnie i organizacyjnie realizację Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbywało się w dniach 12-13 czerwca 2019 r. w Gdańsku, a którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

SPUE współorganizowało także wydarzenie towarzyszące Forum w ramach „Participation Day”. W konferencji i warsztatach udział wzięli przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, lokalnych grup inicjatywnych zainteresowani podjęciem współpracy międzynarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich

12 maja 2019 r. w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zorganizował wraz partnerami Miasteczko Europejskie w Sopocie.  Pracownicy Biura Miejscowego w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjno-konsultacyjny, gdzie wraz z wolontariuszami zachęcali do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dystrybuowali materiały informacyjne i promocyjne dotyczące funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych, udzielali informacji o inicjatywach europejskich i działalności SPUE. Wielkim powodzeniem cieszyła się „eurowyborcza” fotokabina. Stoisko odwiedziło łącznie ponad 600 osób, w tym lokalni samorządowcy i Magdalena Adamowicz, wówczas jeszcze kandydatka do Parlamentu Europejskiego.

 • Współpraca z Krajową Agencją Poszanowania Energii

9 grudnia 2019 r. Biuro Miejscowe Stowarzyszenia współorganizowało w Gdańsku wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego spotkanie dotyczące instrumentów wsparcia efektywności energetycznej w firmach w ramach unijnego projektu projektu „Energia w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach”.

6 października 2020 r. w ramach tego samego projektu współorganizowaliśmy zdalne spotkanie dotyczące przeprowadzania przeglądów energetycznych w firmach. Celem warsztatów było poszerzanie świadomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w szczególności promowania przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.

 • Współpraca z Punktem Informacji Europejskiej Europe-Direct w Gdańsku

7 czerwca 2019 r. Biuro Miejscowe SPUE wspierało Europe-Direct w organizacji konferencji pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”. W trakcie konferencji, która odbyła się w Sali Polskie Niebo UMWP eksperci, samorządowcy, urzędnicy i naukowcy podsumowali członkostwo Polski w Unii Europejskiej w kontekście politycznym, gospodarczym, regionalno-samorządowym i społeczno-kulturowym.

15 października 2019 r. Biuro Miejscowe SPUE współorganizowało z Europe-Direct seminarium „Gospodarczy sukces Polski – wyzwania na przyszłość”, którego celem było omówienie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji gospodarczej Polski. W trakcie spotkania eksperci z Komisji Europejskiej (DG ECFIN) zaprezentowali Raport KE na temat stanu polskiej gospodarki (Country Report: Poland 2019), który został przygotowany w ramach tzw. semestru europejskiego.

27 września 2021 r. pracownik SPUE wziął udział jako panelista w spotkaniu inaugurującym nową edycję EUROPE DIRECT Gdańsk w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Spotkanie z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego Magdaleny Adamowicz i Janusza Lewandowskiego poświęcone było przede wszystkim edukacji obywatelskiej i wolontariatowi europejskiemu.

 • 26 Konferencja Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)

W dniach 10-12 września 2018 r. SPUE wsparło merytorycznie i organizacyjnie Biuro Współpracy Zagranicznej UMWP w organizacji 26 Konferencji BSSSC pt. „Solidarity, participation and smart action for a better future” (Solidarność, demokracja uczestnicząca i inteligentne działania na rzecz lepszej przyszłości). Byliśmy zaangażowani w realizację sesji plenarnej i sesji tematycznych w Filharmonii Bałtyckiej oraz wydarzeń towarzyszących. SPUE przyczyniło się znacząco do zorganizowania i przeprowadzenia Youth Event, który odbył się w dniach 9-10 września jako wydarzenie towarzyszące konferencji, w trakcie którego młodzież z Polski i krajów regionu Morza Bałtyckiego brała udział w zwiedzaniu Europejskiego Centrum Solidarności i dzielnicy Wrzeszcz, uczestniczyła warsztatach dot. solidarności oraz w zajęciach teatralnych związanych z tematem solidarności, zorganizowanych we współpracy z II LO w Gdańsku.

 • Debata Europa – jaka przyszłość? Rozważania nad Europą.

2 czerwca 2017 r. odbyła się debata organizowana przez Urząd Miasta Gdyni oraz Komitet Regionów przy współpracy SPUE, która była okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości UE. W wydarzeniu wzięli udział europosłowie Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht oraz Pan Stanisław Szwabski, Radny Gdyni i członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu wydarzeń Rozważania nad Europą, w ramach którego Komitet Regionów przybliża obywatelom tematykę UE i zachęca ich do angażowania się w debatę na temat jej roli i dalszych kierunków rozwoju.