Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Zielony Ład (EU Green Deal – EGD) to strategiczny plan na rzecz zbudowania zrównoważonej gospodarki UE, umożliwiający bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, powstrzymanie zmian klimatu, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. To także jeden z sześciu głównych priorytetowych obszarów polityki Komisji Europejskiej w obecnej kadencji, który – w kontekście trwającej pandemii – ma zapewnić szybsze wyjście gospodarki europejskiej z recesji. 

Do 26 stycznia 2021 roku w programie Horyzont 2020 trwa nabór Europejski Zielony Ład, obejmujący 20 wezwań konkursowych:

Green Deal topic 1.1: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means

Green Deal topic 1.2: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

Green Deal topic 1.3: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions

Green Deal topic 2.1: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Green Deal topic 2.2: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications

Green Deal topic 2.3: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa

Green Deal topic 3.1: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources

Green Deal topic 3.2: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

Green Deal topic 4: Building and renovating in an energy and resource efficient way

Green Deal topic 5: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility

Green Deal topic 6: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy

Green Deal topic 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Green Deal topic 8.1: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals

Green Deal topic 8.2: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies

Green Deal topic 9.1: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges

Green Deal topic 9.2: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation

Green Deal topic 9.3: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

Green Deal topic 10.1: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Green Deal topic 10.2: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

Green Deal topic 10.3: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Zainteresowanych udziałem w konkursie EGD zapraszamy do:

Oferujemy także wsparcie w poszukiwaniu partnerów oraz wirtualnego networkingu poprzez brukselskie sieci współpracy, których członkiem jesteśmy: ERRIN i UNILION. Wszystkich chętnych do podjęcia działań projektowych prosimy o kontakt mailowy: s.skwara@pomorskieregion.eu oraz d.lange@pomorskieregion.eu