Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu w celu wyróżnienia wybitnych współczesnych przykładów budynków/przestrzeni, które łączą zrównoważony charakter, estetykę oraz inkluzywność. 


Konkurs o Nagrody NEB

Nagrody będą tym razem przyznawane w 4 różnych kategoriach: powrót do natury; odzyskanie poczucia przynależności; nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują; oraz potrzeba zapewnienia w ekosystemach przemysłowych długoterminowego myślenia w kategoriach cyklu życia produktu. W każdej z tych czterech kategorii nagrody podzielone są na:

  • Nagroda Nowego Europejskiego Bauhausu – nagroda w wysokości 30 000 EUR (1 miejsce) / 20 000 EUR (2 miejsce) dla istniejących projektów ukończonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Dodatkowo wyłoniona zostanie spośród wszystkich czterech kategorii jedna nagroda publiczności w wys. 30 000 EUR.
  • Wschodząca Gwiazda Nowego Europejskiego Bauhausu – nagroda w wysokości 15 000 EUR (1 miejsce) / 10 000 (2 miejsce) dla pomysłów projektowych młodych projektantów w wieku poniżej 30 lat (osoby w wieku poniżej 30 lat mogą ubiegać się o obie nagrody). Dodatkowo wyłoniona zostanie spośród wszystkich czterech kategorii jedna nagroda publiczności w wys. 15 000 EUR.

Oprócz kategorii nagród zmieniły się również zasady głosowania publicznego, jako że tym razem w ten sposób przyznane zostaną tylko dwie nagrody specjalne. Pozostałe aplikacje przejdą 5-etapowy proces ewaluacji, jednak ostatecznie zostaną wyłonione przez ekspertów zewnętrznych (uwzględniając nie tylko jakość, ale również m.in. różnorodność geograficzną). Ponadto w tegorocznym głosowaniu publicznym będą mogli wziąć udział nie tylko subskrybenci biuletynu nowego europejskiego Bauhausu, ale też wszystkie zainteresowane osoby.

Aplikacje można składać w terminie do 28 lutego 2022 r.


Eksperci zewnętrzni (do oceny wniosków konkursu)

Komisja poszukuje również ekspertów zewnętrznych, którzy dokonają oceny wniosków o nagrody NEB. Kandydaci powinni posiadać odpowiednią wiedzę fachową związaną z nowym europejskim Bauhausem.

Wnioski należy wypełnić do 31 marca 2022 r.