Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Epidemia COVID-19 zmusza nas do zrezygnowania ze spotkań, udziału w warsztatach, konferencjach. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie by skorzystać z możliwości samokształcenia w warunkach domowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi z zakresu zarządzania projektami międzynarodowymi pn. „Introducing Project Management”. Stworzyliśmy je specjalnie dla Państwa w ramach projektu UMBRELLA, mającego na celu wzmacnianie zdolności jednostek z obszaru Południowego Bałtyku – samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni itd., do realizacji projektów międzynarodowych.

Zakres merytoryczny kursu został podzielony na dwa poziomy:

  • podstawowy – „fundamental”, dla osób początkujących, stawiających pierwsze kroki w dziedzinie zarządzania projektami, lub chciałyby ugruntować swoją wiedzę, 
  • zaawansowany – „advanced”, dla osób, które mają doświadczenie w realizacji projektów i szukają nowych skutecznych narzędzi pracy.

Materiały, dwa podręczniki (do pobrania poniżej) i dwie prezentacje multimedialne można pobrać bezpłatnie po zalogowaniu na platformie edukacyjnej MOODLE <= link. Znajdą tam Państwo również inne przydatne dokumenty i informacje m.in. programów unijnych i źródeł finansowania działań.

 
Podręcznik dla beneficjenta

Region Pomorskie

Podręcznik dla trenera

Region Pomorskie

          Więcej informacji o projekcie UMBRELLA : 
https://pomorskieregion.eu/umbrella-p247​ (PL)
https://umbrellaproject.eu/ (ENG)