Komisja Europejska uruchomiła nowy nabór w ramach programu LIFE i opublikowała zaproszenia do składania wniosków. Przeznaczone w tym roku jest aż 598 milionów EUR na wsparcie projektów.

Program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach / podprogramach: Przyroda i różnorodność biologiczna, Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej, Przejście na czystą energię. Ponadto, można się ubiegać o granty operacyjne dla organizacji non-profit.

Terminy składania wniosków:

  • Projekty tradycyjne (SAPs): 4 października (dla podprogramów Przyroda / GOZ / Klimat).
  • Projekty strategiczne oraz Projekty pomocy technicznej: 8 września (dla podprogramu Przyroda / GOZ / Klimat)
  • Projekty podprogramu „Przejście na czystą energię”: 16 listopada
  • Granty na działalność operacyjną organizacji non-profit: 21 września

Sesje informacyjne online:

Poszukiwanie partnerów

W celu znalezienia partnerów mogą Państwo zwrócić się również do nas o pomoc. Wystarczy wypełnić w języku angielskim formularz (m.in. krótko o pomyśle na projekt, ekspertyzie i posiadanym doświadczeniu we współpracy międzynarodowej, typie poszukiwanych partnerach) i przesłać go do nas (pomorskie@pomorskieregion.eu). My wówczas kontaktujemy się z biurami regionalnymi w Brukseli (naszymi odpowiednikami z innych krajów UE, UK) oraz udostępnimy informacje na platformie „European Regions Research and Innovation Network” (ERRIN).