Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejski Zielony Ład (EU Green Deal – EGD) to strategiczny plan na rzecz zbudowania zrównoważonej gospodarki UE, umożliwiający bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, powstrzymanie zmian klimatu, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. To także jeden z sześciu głównych priorytetowych obszarów polityki Komisji Europejskiej w obecnej kadencji, który – w kontekście trwającej pandemii – ma zapewnić szybsze wyjście gospodarki europejskiej z recesji. Jaką zatem rolę w Europejskim Zielonym Ładzie będą pełnić badania naukowe i innowacje?

Co przyniesie tegoroczny European Green Deal Call w Horyzoncie 2020?

European Green Deal Call ma zostać otwarty w połowie września br. i trwać do końca stycznia 2021 roku. Do 3 czerwca można wypowiedzieć się w internetowych ankietach dotyczących dedykowanego naboru w ramach Horyzontu 2020 dla każdego z jego planowanych obszarów tematycznych:

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en

Zielone misje oraz zielone partnerstwa – jak bardzo zielony będzie Horyzont Europa?

·        ponad 35% budżetu przyszłego programu ramowego ma przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych

·        cztery z pięciu obszarów misji w Horyzoncie Europa będą bezpośrednio wspierać strategię Europejskiego Zielonego Ładu: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters; Climate-neutral and smart cities; Soil health and food; Adaptation to climate change and societal transformation

·        zadaniem nowo formułowanych Europejskich Partnerstw jest wzmacnianie kluczowych przemian w środowisku, społeczeństwie oraz gospodarce, o które apeluje Komisja Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie