W piątek, 26 listopada 2021 r., odbyło się wirtualne spotkanie z cyklu „Unijni Eksperci dla Pomorza” pt. „Edukacja obywatelska o Unii Europejskiej i jej wartościach” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” we współpracy z Działem Wizyt Komisji Europejskiej.

Wspieramy edukację obywatelską, doceniając jej bardzo istotną rolę w promowaniu wartości unijnych i krzewieniu ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej, której Polska jest integralną częścią.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania działań, inicjatyw i narzędzi na rzecz edukacji obywatelskiej i europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyło około 40 osób – przedstawiciele pomorskich władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, organizacji pozarządowych, dyrektorzy pomorskich szkół i nauczyciele. Nie zabrakło pytań ze strony uczestników, zainteresowanych większym zaangażowaniem w działania na rzecz przekazywania rzetelnej i konkretnej wiedzy na temat UE i zachęcenia młodzieży do aktywności obywatelskiej na rzecz wzmacniania demokracji, także w ramach unijnych programów i inicjatyw.

Spotkanie otworzyły i powitały uczestników pani Ewa Krzemień, organizatorka z Centrum Wizyt Komisji Europejskiej w Brukseli oraz pani Małgorzata Matkowska ze Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Pani prof. dr hab. Beata Przybylska-Maszner z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspertka Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce omówiła wartości unijne stanowiące fundament, na którym opiera się współpraca w Unii Europejskiej, wskazała mechanizmy chroniące demokrację i prawa obywateli.

Następnie pani Małgorzata Kozłowska z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej przybliżyła inicjatywy KE dedykowane młodym ludziom – program Erasmus+, Discover EU, Europejski Korpus Solidarności, na rzecz ich zaangażowania w procesy demokratyczne.

Pani Magdalena Świderska z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawiła konkretny przykład dobrej praktyki w dziedzinie edukacji obywatelskiej jakim jest „Europejski Uniwersytet Latający”. Działania EUL opierają się na praktycznych warsztatach dla młodych o zróżnicowanej tematyce – edukacja, rynek pracy, demokracja, przyszłość Wspólnoty, dziedzictwo i tożsamość europejska.

Na koniec pani Maia Mazurkiewicz, reprezentująca Front Europejski i Alliance for Europe, przedstawiła walkę z dezinformacją jako skuteczne narzędzie wzmacniania demokracji i zaprosiła uczestników do dołączenia do społeczności Wojowników Klawiatury – walczących ze zmanipulowanymi treściami.

Było to 15. spotkanie z cyklu „Unijni eksperci dla Pomorza”, dedykowane członkom Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowane wirtualnie ze względu na brak możliwości odbycia wizyt studyjnych w formule stacjonarnej.

Dziękujemy serdecznie prelegentkom za podzielenie się swoją ekspertyzą i przedstawienie ciekawych i wartościowych inicjatyw na rzecz edukacji obywatelskiej. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką wydarzenia.