Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 18 – 20 lutego 2019 roku gościliśmy w naszym Biurze w Brukseli reprezentantów z województwa pomorskiego w ramach wizyty studyjnej w zakresie zrównoważonego transportu oraz efektywności energetycznej. Udział w wizycie wzięli przedstawiciele z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dwudniowe spotkanie w Brukseli zrealizowane zostało w ramach projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem” wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie realizacji projektów dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

19 lutego zaproszeni goście, po wcześniejszym powitaniu uczestników przez Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli – Annę Drążek, wzięli udział w spotkaniu z zaproszonym przedstawicielem Komisji Europejskiej w temacie zrównoważonego transportu. Pan Piotr Rapacz z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu przedstawił działania i inicjatywy UE na rzecz mobilności miejskiej, które dostępne są w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. Prezentacja uwzględniła rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską, które mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska spowodowane transportem w miastach oraz narzędzia, które pozwalają na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla poprawy jakości mobilności miejskiej.

Region Pomorskie
Następne półtora dnia pobytu wizyta studyjna przeniosła się poza Biuro Regionalne Woj. Pomorskiego, podczas których goście wzięli udział w wydarzeniach przygotowanych przez Porozumienie Burmistrzów we współpracy z Komisją Europejską. 20 oraz 21 lutego odbyło się The Covenant Investment Forum – Energy Efficiency Finance Market Place, podczas którego regiony europejskie zaprezentowały szereg realizowanych przez siebie projektów z obszaru efektywności energetycznej. Forum było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz czerpania inspiracji z projektów, których tematem nadrzędnym były innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej.

Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku i stanowi największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast, którego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Obecnie inicjatywa skupia pond 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za zaangażowanie i miłą atmosferę w trakcie wizyty w Brukseli!

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku