Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 20 – 22 lutego 2018 roku gościliśmy w naszym Biurze w Brukseli sześcioosobową grupę studyjną z województwa pomorskiego w ramach wizyty studyjnej „Z energią dla regionu”. Udział w wizycie wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dwudniowe spotkanie w Brukseli zrealizowane zostało w ramach projektu „Zielona Europa – zróbmy to razem” edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

20 lutego zaproszeni goście, po wcześniejszym powitaniu uczestników przez Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli – Annę Drążek, odbyli szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej w tematach związanych z efektywnością energetyczną, jakością powietrza oraz przeglądem wdrażania polityki ochrony środowiska UE. Pierwszym łączonym spotkaniem było wystąpienie pani Małgorzaty Pinault (Dyrekcja Generalna ds. energii ) oraz pana Pawła Olechnowicza (Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej), którzy zaprezentowali finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej na poziomie europejskim, lokalnym i regionalnym, z uwzględnieniem dostępnych środków województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Następnie pani Aneta Willems (Dyrekcja Generalna ds. środowiska) przedstawiła działania i instrumenty UE na rzecz zmniejszania niskiej emisji, które dostępne są w ramach obowiązujących funduszy europejskich (Polityka Spójności, Program LIFE, Fundusze EFSI, Horyzont 2020). Ostatnim tematem tego dnia był przegląd wdrażania polityki środowiska UE i nowe narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej TAIEX-EIR Peer 2 Peer, które przedstawiła pani Katarzyna Charzyńska (Dyrekcja Generalna ds. środowiska).

Region Pomorskie
Następne dwa dni pobytu wizyta studyjna przeniosła się poza Biuro Regionalne Woj. Pomorskiego, podczas których goście wzięli udział w wydarzeniach przygotowanych przez Porozumienie Burmistrzów we współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Europejskim Komitetem Regionów w ramach 10-lecia istnienia inicjatywy. 21 lutego odbyło się The Covenant Investment Forum, podczas którego regiony europejskie zaprezentowały szereg realizowanych przez siebie projektów z obszaru efektywności energetycznej. Natomiast 22 lutego zorganizowano w Parlamencie Europejskim Ceremonię Porozumienia Burmistrzów, podczas której zaproszeni goście zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia oraz przyszłe plany regionów i miast na rzecz klimatu oraz energii.

Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 roku i stanowi największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast, którego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele. Obecnie inicjatywa skupia pond 7000 jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 57 krajów.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za zaangażowanie i miłą atmosferę w trakcie wizyty w Brukseli!

Region Pomorskie