• Staże trwają minimalnie 31 dni, maksymalnie 6 miesięcy. Najczęściej stażyści są z nami 1- 2 miesięce. Długość stażu jest ustalana indywidualnie.
  • Na stażu płatnym w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli zapewniamy wynagrodzenie w wys. 1000 EUR brutto/mies.
  • Na stażu bezpłatnym stażysta pokrywa we własnym zakresie koszty swojego transportu, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia NNW za granicą (wystarczające jest posiadanie karty Euro 26 lub ISIC) oraz inne podstawowe koszty m.in. związane z pobytem w Belgii. W przybliżeniu kwota potrzebna na miesięczny pobyt wynosi ok. 500 EUR. 
  • Proces aplikacyjny: Informację o otwarciu naboru  zamieszczamy na stronie internetowej i profilu Facebook Pomorskie Regional EU Office oraz rozsyłamy do Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” nie zapewnia zakwaterowania, zwrotu kosztów transportu, wyżywienia, ani wynagrodzenia (z wyłączeniem staży płatnych).