• wykształcenie wyższe (minimum licencjat) – nie dotyczy osób studentów ubiegających się o staż w ramach programu Erasmus+;
 • zainteresowanie politykami Unii Europejskiej i rozwojem województwa pomorskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy B2);
 • umiejętność pracy w zespole i w środowisku międzynarodowym;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • nastawienie na współpracę;
 • sumienność i terminowość;
 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;
 • „lekkie pióro” – umiejętność redagowania tekstów i przygotowywania prezentacji w języku polskim i angielskim;
 • gotowość do podjęcia stażu stacjonarnie w Gdańsku/Brukseli;
 • biegła obsługa komputera i pakietu MS Office;
 • umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Youtube).