Poniżej przedstawiamy przykładowe zadania

 • udział w konferencjach, warsztatach, briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonych wydarzeniach;
 • monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbierania informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich;
 • przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o zbliżających się seminariach, konferencjach
 • przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Pomorza wydarzeniach unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pomorskieregion.eu;
 • pisanie artykułów, krótkich notatek prasowych;
 • przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku;
 • pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniu materiałów i wydarzeń;
 • wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy m.in. konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, działaniach projektowych;
 • wyszukiwanie danych kontaktowych i aktualizacja baz danych;
 • kontakt z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu;
 • wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.