Organizujemy konkursy dla młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa pomorskiego

Celem konkursów jest promowanie idei i wartości Unii Europejskiej.

Uczniowie – indywidualnie lub w zespołach, pod opieką nauczycieli, opracowują projekty o walorach edukacyjnych i artystycznych. W swoich pracach młodzi pokazują w jaki sposób unijne inicjatywy przyczyniają się do polepszenia sytuacji społecznej, gospodarczej i rozwiązywania lokalnych problemów.

Przy wyborze zwycięskich prac oceniamy wartość merytoryczną projektów i nawiązanie do inicjatyw Unii Europejskiej, pomysłowość formy, aspekt międzypokoleniowy, odniesienie do spraw lokalnych.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz upominki od partnerów konkursów.


Konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

„Zielona Europa – zróbmy to razem!”

13 listopada 2020 r. SPUE zainaugurowało konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Pomorza, którego celem było szerzenie wiedzy o flagowej inicjatywie UE na najbliższe lata – Europejskim Zielonym Ładzie. Zadaniem młodzieży (pod opieką nauczyciela) było stworzenie pracy konkursowej (klipu, piosenki, plakatu, prezentacji, itp.) przedstawiającej pomysł na zmianę najbliższego otoczenia w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem konkursu było podniesienie świadomości mieszkańców naszego regionu na temat priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń, powstrzymywania zmian klimatycznych i przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem.

Łącznie wpłynęły 62 prace ze szkół z całego województwa pomorskiego, z terenu 16 powiatów. Wyniki ogłoszono 21 grudnia 2020 r. Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. III miejsce ex aequo zajęły zespoły z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. Nagrody pieniężne dla zdobywców I i II miejsca ufundowało SPUE, a nagrody rzeczowe za III miejsce ufundował Janusz Lewandowski Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz SPUE. Przyznano również 6 wyróżnień (wyróżnieni otrzymali upominki). Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane na stronie

na naszym profilu na Facebooku:

i na naszym kanale Youtube:


„Zielona Europa – kolej na kolej!”

W związku z ustanowieniem przez Unię Europejską roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei” SPUE zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego. Konkurs wpisywał się w promowanie ERK wśród mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie młodzieży.

Partnerami zostali: Pomorska Kolej Metropolitalna oraz InnoBaltica.

Konkurs polegał na na przedstawieniu pracy konkursowej w formie krótkiego filmu lub animacji (maks. 5 minut) prezentującej pomysły uczniów na promocję kolei jako nowoczesnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu oraz korzyści jakie daje rozwój kolei. Zachęcaliśmy młodzież do międzypokoleniowego podejścia do tematu, czyli włączenia do współpracy osób dorosłych – np. rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli, radnych, itp.

Konkurs odbywał się w terminie: 15 marca – 30 kwietnia 2021 r.

Nadesłano 16 filmów, spośród których jury wybrało 5 najlepszych prac. I miejsce i III miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach; II miejsce – uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Wyróżnienia zdobyły ekipy z IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku oraz z I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie:

https://pomorskieregion.eu/wyniki-konkursu-zielona-europa-kolej-na-kolej-n1316,

na naszym profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/POMORSKIE.Regional.EU.Office

i na naszym kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC6Y3wnh7l9Fs9PSnSrKj2Jg/videos.


„Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”

Celem konkursu było promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego inicjatyw, programów, działań i projektów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży, wpisujących się w Strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019 – 2027.

Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmu prezentującego pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego na promocję wybranej unijnej inicjatywy, programu, działania lub projektu skierowanego do młodzieży (np. Erasmus+, European Solidarity Corps, EU Youth Dialogue, Disocver EU, i in.).

Partnerem i fundatorem głównej nagrody (wizyty studyjnej w Brukseli) był p. Europoseł Janusz Lewandowski.

Konkurs odbywał się w terminie: 20 września – 15 listopada 2021 r.

Zgłoszono 11 filmów, spośród których jury wybrało 4 najlepsze prace: I miejsce i nagrodę główną zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sierakowicach. II miejsce (nagroda pieniężna) zajął zespół z IX Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni, a trzecie (nagrody rzeczowe) ex aequo drużyny z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim i Liceum Ogólnokształcącego w Czersku.

Nagrodzone filmy zostały opublikowane na stronie:

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”!

na naszym profilu na Facebooku i naszym kanale Youtube.

 


„Europejski Rok Młodzieży”

Celem konkursu było promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego Europejskiego Roku Młodzieży, ustanowionego przez Unię Europejską w 2022 roku, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. Pracę konkursową stanowiło samodzielnie wykonane zdjęcie promujące w dowolny sposób tę unijną inicjatywę.

Konkurs zakończył się 31 maja 2022 r.

Wpłynęło 15 prac konkursowych, spośród których jury wybrało cztery najlepsze.

I miejsce ex aequo i nagrody po 1500 zł zdobyli:

  • Julia Andrejaszko z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem za pracę „Wspólnie możemy więcej”;
  • Kacper Stylka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pracę „Kaszub, Polak, Europejczyk”.

III miejsce i nagrodę 500 zł zdobyła Julia Kaszubowska z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku za pracę „My też mamy głos”.

Wyróżnienie przyznano Julii Andrusieczko z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem za pracę „Wspólnie tworzymy kolory Europy”.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz narodzone prace opublikowane są naszym profilu Facebook oraz na stronie:

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!


"Unia Europejska moimi oczami"

24 października 2022 roku ogłosiliśmy konkurs dla klas 7 i 8 szkół podstawowych „Unia Europejska moimi oczami”. Celem konkursu było promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego Unii Europejskiej poprzez prace pokazujące jak młodzi ludzie postrzegają Unię Europejską, jakie wartości unijne są dla nich ważne i jak rozumieją ideę zjednoczonej Europy. Konkurs polegał na przedstawieniu pracy w formie samodzielnie wykonanego plakatu (grafiki komputerowej) prezentującego własną wizję Unii Europejskiej oczami młodego człowieka.

Konkurs zakończył się 30 listopada 2022 r. Wpłynęło 47 wirtualnych plakatów.

I miejsce zajęła Ewelina Byczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jerzego Pucka w Gdańsku,

II miejsce przypadło Jakubowi Pleszyniakowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie,

III miejsce zajął Jakub Lipiński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bytowie.

Wyniki oraz nagrodzone prace zostały opublikowane na naszym profilu na Facebooku oraz na naszej stronie.