Organizujemy konkursy dla młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego

Celem konkursów jest promowanie idei i wartości Unii Europejskiej.

Zespoły uczniów, pod opieką nauczycieli, opracowują projekty o walorach edukacyjnych i artystycznych. W swoich pracach młodzi pokazują w jaki sposób unijne inicjatywy przyczyniają się do polepszenia sytuacji społecznej, gospodarczej i rozwiązywania lokalnych problemów.

Przy wyborze zwycięskich prac oceniamy wartość merytoryczną projektów i nawiązanie do inicjatyw Unii Europejskiej, pomysłowość formy, aspekt międzypokoleniowy, odniesienie do spraw lokalnych.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz upominki od partnerów konkursów.


„Zielona Europa – zróbmy to razem!”

13 listopada 2020 r. SPUE zainaugurowało konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Pomorza, którego celem było szerzenie wiedzy o flagowej inicjatywie UE na najbliższe lata – Europejskim Zielonym Ładzie. Zadaniem młodzieży (pod opieką nauczyciela) było stworzenie pracy konkursowej (klipu, piosenki, plakatu, prezentacji, itp.) przedstawiającej pomysł na zmianę najbliższego otoczenia w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem konkursu było podniesienie świadomości mieszkańców naszego regionu na temat priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli efektywnego wykorzystywania zasobów, konieczności obniżania poziomu zanieczyszczeń, powstrzymywania zmian klimatycznych i przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem.

Łącznie wpłynęły 62 prace ze szkół z całego województwa pomorskiego, z terenu 16 powiatów. Wyniki ogłoszono 21 grudnia 2020 r. Pierwsze dwa miejsca zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. III miejsce ex aequo zajęły zespoły z II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku i II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. Nagrody pieniężne dla zdobywców I i II miejsca ufundowało SPUE, a nagrody rzeczowe za III miejsce ufundował Janusz Lewandowski Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz SPUE. Przyznano również 6 wyróżnień (wyróżnieni otrzymali upominki). Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane na stronie

na naszym profilu na Facebooku:

i na naszym kanale Youtube:


„Zielona Europa – kolej na kolej!”

W związku z ustanowieniem przez Unię Europejską roku 2021 „Europejskim Rokiem Kolei” SPUE zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z woj. pomorskiego. Konkurs wpisywał się w promowanie ERK wśród mieszkańców województwa pomorskiego, szczególnie młodzieży.

Partnerami zostali: Pomorska Kolej Metropolitalna oraz InnoBaltica.

Konkurs polegał na na przedstawieniu pracy konkursowej w formie krótkiego filmu lub animacji (maks. 5 minut) prezentującej pomysły uczniów na promocję kolei jako nowoczesnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu oraz korzyści jakie daje rozwój kolei. Zachęcaliśmy młodzież do międzypokoleniowego podejścia do tematu, czyli włączenia do współpracy osób dorosłych – np. rodziców, babcie i dziadków, nauczycieli, radnych, itp.

Konkurs odbywał się w terminie: 15 marca – 30 kwietnia 2021 r.

Nadesłano 16 filmów, spośród których jury wybrało 5 najlepszych prac. I miejsce i III miejsce zajęły drużyny z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach; II miejsce – uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Wyróżnienia zdobyły ekipy z IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku oraz z I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie:

https://pomorskieregion.eu/wyniki-konkursu-zielona-europa-kolej-na-kolej-n1316,

na naszym profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/POMORSKIE.Regional.EU.Office

i na naszym kanale Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC6Y3wnh7l9Fs9PSnSrKj2Jg/videos.


„Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”

Celem konkursu było promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego inicjatyw, programów, działań i projektów Unii Europejskiej skierowanych do młodzieży, wpisujących się w Strategię UE na rzecz młodzieży na lata 2019 – 2027.

Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmu prezentującego pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego na promocję wybranej unijnej inicjatywy, programu, działania lub projektu skierowanego do młodzieży (np. Erasmus+, European Solidarity Corps, EU Youth Dialogue, Disocver EU, i in.).

Partnerem i fundatorem głównej nagrody (wizyty studyjnej w Brukseli) był p. Europoseł Janusz Lewandowski.

Konkurs odbywał się w terminie: 20 września – 15 listopada 2021 r.

Zgłoszono 11 filmów, spośród których jury wybrało 4 najlepsze prace: I miejsce i nagrodę główną zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sierakowicach. II miejsce (nagroda pieniężna) zajął zespół z IX Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni, a trzecie (nagrody rzeczowe) ex aequo drużyny z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim i Liceum Ogólnokształcącego w Czersku.

Nagrodzone filmy zostały opublikowane na stronie:

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Młodzi Pomorzanie – przyszłość Europy”!

na naszym profilu na Facebooku i naszym kanale Youtube.

 


„Europejski Rok Młodzieży”

Celem konkursu było promowanie wśród mieszkańców województwa pomorskiego Europejskiego Roku Młodzieży, ustanowionego przez Unię Europejską w 2022 roku, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. Pracę konkursową stanowiło samodzielnie wykonane zdjęcie promujące w dowolny sposób tę unijną inicjatywę.

Konkurs zakończył się 31 maja 2022 r.

Wpłynęło 15 prac konkursowych, spośród których jury wybrało cztery najlepsze.

I miejsce ex aequo i nagrody po 1500 zł zdobyli:

  • Julia Andrejaszko z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem za pracę „Wspólnie możemy więcej”;
  • Kacper Stylka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach za pracę „Kaszub, Polak, Europejczyk”.

III miejsce i nagrodę 500 zł zdobyła Julia Kaszubowska z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku za pracę „My też mamy głos”.

Wyróżnienie przyznano Julii Andrusieczko z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem za pracę „Wspólnie tworzymy kolory Europy”.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz narodzone prace opublikowane są naszym profilu Facebook oraz na stronie:

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!