"Unijni eksperci dla Pomorza" to cykl spotkań online realizowany przez Stowarzyszenie od czerwca 2020 roku

W odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” wraz z Działem Wizyt Komisji Europejskiej rozpoczęło cykl spotkań online pn. „Unijni eksperci dla Pomorza”. Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie zorganizowało 14 spotkań w tematach, takich jak m.in.: zielona transformacja, cyfryzacja, wolontariat europejski, unijna odpowiedź na kryzys COVID-19, Europejski Rok Kolei, Nowy Europejski Bauhaus, Horyzont Europa i wiele innych.

Adresatami spotkań są władze samorządowe, pracownicy administracji odpowiedzialni za poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz przede wszystkim mieszkańcy Pomorza.

O naszych kolejnych spotkaniach w ramach cyklu informujemy na bieżąco w aktualnościach.

Dotychczasowe spotkania w 2022 r.:

  • 21 marca 2022 – Dezinformacja zagrożeniem dla europejskiej demokracji

Dezinformacja jest działaniem celowym – nieprawdziwa czy zmanipulowana informacja jest przekazywana po to, aby osiągnąć określony efekt: dać odbiorcy „wiedzę” pozorną, bezużyteczną lub szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowania przez odbiorcę błędnych decyzji, korzystnych z punktu widzenia podmiotu dezinformującego. Jest to zjawisko szczególnie groźne w dobie wojny, pandemii, kryzysu klimatycznego i innych sytuacji nadzwyczajnych. O zagrożeniach płynących z dezinformacji w mediach mówili zaproszeni eksperci, naświetlając tę kwestię z poziomu Unii Europejskiej, kraju i regionu: Katarzyna Sumisławska z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych UE, Aleksandra Monkos ze Stowarzyszenia DEMAGOG oraz Michał Piotrowski – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego i Rzecznik Prasowy. Więcej szczegółów.

  • 27 stycznia 2022 r. – „Zielona transformacja na Pomorzu – energetyka”

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska przyjęła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Taka ambicja wymaga inwestycji w zrównoważone działania ekologiczne. W związku z tym organizujemy serię wydarzeń poświęconych zielonej transformacji, które mają na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania unijnego wsparcia finansowego z programów zarządzanym centralnie. Nasze drugie spotkanie z tej serii poświęcone było zagadnieniu przejścia na czystą energię. Omówione zostały: program LIFE (podprogram „clean energy transition” oraz instrument „European City Facility”), Fundusz Innowacyjny oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastra 5). Więcej szczegółów.