"Unijni eksperci dla Pomorza" to cykl spotkań online realizowany przez Stowarzyszenie od czerwca 2020 roku

W odpowiedzi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” wraz z Działem Wizyt Komisji Europejskiej rozpoczęło cykl spotkań online pn. „Unijni eksperci dla Pomorza”. Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie zorganizowało 14 spotkań w tematach, takich jak m.in.: zielona transformacja, cyfryzacja, wolontariat europejski, unijna odpowiedź na kryzys COVID-19, Europejski Rok Kolei, Nowy Europejski Bauhaus, Horyzont Europa i wiele innych.

Adresatami spotkań są władze samorządowe, pracownicy administracji odpowiedzialni za poszczególne dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz przede wszystkim mieszkańcy Pomorza.

O naszych kolejnych spotkaniach w ramach cyklu informujemy na bieżąco w aktualnościach.

Dotychczasowe spotkania:

2022

 • 21 marca 2022 – Dezinformacja zagrożeniem dla europejskiej demokracji

Dezinformacja jest działaniem celowym – nieprawdziwa czy zmanipulowana informacja jest przekazywana po to, aby osiągnąć określony efekt: dać odbiorcy „wiedzę” pozorną, bezużyteczną lub szkodliwą, która następnie posłuży do podejmowania przez odbiorcę błędnych decyzji, korzystnych z punktu widzenia podmiotu dezinformującego. Jest to zjawisko szczególnie groźne w dobie wojny, pandemii, kryzysu klimatycznego i innych sytuacji nadzwyczajnych. O zagrożeniach płynących z dezinformacji w mediach mówili zaproszeni eksperci, naświetlając tę kwestię z poziomu Unii Europejskiej, kraju i regionu: Katarzyna Sumisławska z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych UE, Aleksandra Monkos ze Stowarzyszenia DEMAGOG oraz Michał Piotrowski – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego i Rzecznik Prasowy.

 • 28 stycznia – „Cyfrowa Europa – cyfrowa szkoła”

  Cyfryzacja edukacji to proces, który będzie trwał. Pandemia uświadomiła nam jedynie, że należy go zdecydowanie przyspieszyć. Z tego też powodu 9. spotkanie z cyklu „Unijni eksperci dla Pomorza” zostało poświęcone właśnie cyfryzacji edukacji na Pomorzu. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać strategię Komisji Europejskiej odnośnie cyfryzacji edukacji oraz dobre, europejskie praktyki w tym zakresie, co prezentowała Agata Dziarnowska, Asystentka Zastępcy Dyrektora Generalnego Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury. Krajowy punkt widzenia i wyzwania na najbliższe lata przedstawił Krzysztof Głomb, który jednocześnie pełni rolę Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji. Z kolei dobre praktyki z regionu przedstawił Bartłomiej Przybyciel z Urzędu Miasta w Gdyni.

2021

 • 30 września – „Zielona transformacja na Pomorzu – klimat i środowisko”

  Wydarzenie rozpoczęło serię wydarzeń „Zielona transformacja na Pomorzu”, mające na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania unijnego wsparcia finansowego z programów zarządzanym centralnie. Pierwsze wydarzenie poświęcone było zagadnieniom ochrony środowiska oraz zapobieganiu skutkom zmian klimatu – programowi LIFE (z wyłączeniem podprogramu „przejście na czystą energię”) oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastrów 5 i 6). Dyskutowaliśmy na ten temat z przedstawicielami Komisji Europejskiej, krajowych i regionalnych punktów kontaktowych oraz pomorskimi beneficjentami programówWięcej szczegółów.

 • 15 czerwca – „Horyzont Europa – równość płci w R&I”

  Zorganizowany dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych webinar zapoczątkował pomorską dyskusję o roli równości płci w badaniach i innowacjach. Spotkanie umożliwiło nie tylko zapoznanie się z nowymi wymaganiami Horyzontu Europa dla tego zagadnienia – zaprezentowanymi z perspektywy europejskiej i krajowej – ale także zawierało element „uczenia się od najlepszych”. Znaczną część wydarzenia poświęcono obowiązkowi wdrożenia Planów Równości Płci, a swoimi dotychczasowymi osiągnięciami w tym zakresie podzielił się zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 • 25 maja – „Pomorski wkład w Europejski Nowy Bauhaus i ekologiczno-kulturową transformację”

  Spotkanie było poświęcone prezentacji nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – „Nowy Europejski Bauhaus”. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do stworzenia estetycznych, inkluzywnych, przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim do wsparcia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymania zmian klimatycznych. Więcej szczegółów.

 • 15 kwietnia – „Czas na kolej! Sukcesy i wizja rozwoju pomorskiej kolei”

  Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w rozwijaniu kolei na Pomorzu, dyskusji na temat największych wyzwań, a także przedstawienia planów dalszego jej rozwoju w oparciu o unijne cele Europejskiego Zielonego Ładu. Zaprezentowano również tegoroczną inicjatywę Unii Europejskiej „Europejski Rok Kolei”, w ramach której odbyło się to wydarzenie, oraz plany unijne rozwoju i promocji kolei jako zielonego środka transportu, w szczególności ambitne cele niedawno opublikowanej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Więcej szczegółów. 

 • 25 lutego – „Inicjatywa REACT-EU, czyli odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys COVID-19”

  Celem spotkania było zapoznanie uczestników z inicjatywą Unii Europejskiej REACT-EU, która obejmuje dodatkowe środki w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Ma ona na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Pakiet ratunkowy zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. Więcej szczegółów.